Oferta dla szkół

Dostarczamy komputery, laptopy, tablice interaktywne, projektory, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, kopiarki oraz pozostały sprzęt do wyposażenia szkolnych pracowni. Pomagamy również i doradzamy w doborze sprzętu.

Komputery bez VAT!
Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (art. 83 ust. 1 pkt. 26) pozwala na stosowanie  stawki podatku VAT w wysokości 0%:
– dla placówek oświatowych (szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe, placówki opiekuńczo wychowawcze),
– dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym.

Na jaki sprzęt można zastosować stawkę zero VAT (0%)?
– Jednostki centralne komputerów, monitory, serwery, zestawy komputerów stacjonarnych
Urządzenia peryferyjne takie jak:
– drukarki
– skanery
Urządzenia komputerowe dla osób niewidomych oraz niedowidzących (do pisma Braille’a)
Urządzenia służące do cyfrowej transmisji danych takie jak:
– switch-e
– routery
– modemy

Jakie dokumenty są wymagane podczas realizacji zamówienia?
– Zamówienie od placówki oświatowej
– Zaświadczenie organu prowadzącego, takiego który jest uprawniony do zakładania i prowadzenia placówki
oświatowej placówkę oświatową, musi zawierać potwierdzenie, że wymieniony w zamówieniu sprzęt komputerowy
będzie wykorzystywany w celach dydaktycznych bądź edukacyjnych,

Warto zwrócić uwagę, że wśród listy nie ma laptopów. Ustawodawca niestety nie objął ich stawką VAT 0%.

Pobierz formularz zamówienia *.doc Pobierz formularz zamówienia *.pdf